فیلم های متالیزه

در فیلم های متالیزه برای تولید خازن های AC از فیلم پلی پروپیلن بعنوان دی الکتریک استفاده می شود که یک سمت آنها با فلزات روی و آلومینیوم پوشانده می شود.
ضخامت فیلم ها متناسب با ولتاژ کاری خازن ها از 4 تا 12 میکرو متر می باشند که در عرض های مختلف برروی قرقره های مخصوص پلاستیکی تهیه میگردند.
مهمترین ویژگی خازنهایی که با این نوع فیلم تولید می شوند، خاصیت خود ترمیم کنندگی (Self-healing) میباشد و در مقایسه با خازنهای غیر خود ترمیم کننده از ابعاد و وزن کمتری برخوردارند.