خازنهای موتوری و روشنایی

مهمترین مورد استفاده این خازنها، راه اندازی موتورهای القایی آسنکرون تک فاز می باشد. نصب دائم خازن سری با سیم پیچ کمکی الکترو موتور، باعث ایجاد اختلاف فاز در میدان گردان مغناطیسی الکترو موتور شده و با ایجاد گشتاور لازم، محور موتور را به چرخش در می آورد.
مشخصات این خازنها مطابق با استاندارد بین المللی IEC 60252 می باشد و در ظرفیت ها و ولتاژهای کار مختلف تولید می شوند. بدنه این نوع خازنها پلاستیکی و یا آلومینیومی هستند و برای اتصال الکتریکی آنها سیم، کابل و فیش در نظر گرفته شده است.