ترموستات های تابلویی

این ترموستات ها براساس پیوند دو فلز غیر همنام جهت تنظیم دمای محیط، فن ها و هیترها را تحت کنترل دارند و دارای انواع تک و دوبل با قابلیت تنظیم درجه حرارت می باشند.
این ترموستات ها برروی ریل 35 میلیمتری قابل نصب هستند و دارای کنتاکت های باز (N.O) و کنتاکت های بسته
(N.C) می باشند.
این ترموستات ها در تابلوهای توزیع و خازنی کاربرد دارند.