بانک های خازنی ثابت (باکس)

این خازنها جهت جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت (ضریب توان) در شبکه های توزیع فشار ضعیف بکار برده می شوند.
مشخصات فنی این خازنها منطبق با استاندارد بین المللی IEC 60831 , 1&2 می باشد و در بدنه های فولادی و به شکل مکعب مستطیل تولید می گردند.
موارد کاربرد آنها در بانکهای خازنی اتوماتیک و یا نصب ثابت روی الکترو موتورها، ترانسفورماتورها، پمپ چاه های کشاورزی، مراکز صنعتی و غیره به روش گروهی و یا انفرادی می باشد.
این نوع خازنها بصورت سه فاز در ولتاژها و توان های مختلف عرضه می گردند.